top of page

BESTUUR & ONDERSTEUNING

‘NOODKREET’ voor Nieuwe Bestuursleden!
Vlugheid en Kracht bestaat inmiddels al meer dan 112 jaar. Al meer dan een eeuw bieden wij gymnastiek- en turnplezier voor jong en oud. Maar ondanks diverse oproepen en noodkreten loopt het aantal vrijwilligers loopt hard achteruit. Beste mensen, het kan toch niet zo zijn dat voor een vereniging met zo'n lange historie het doek moet vallen?
Toch lopen we dat risico... want zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan! 


Onze vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers. Maar om welke reden dan ook neemt het aantal vrijwilligers de laatste jaren alleen maar af. Veel verenigingen en clubs kampen met dit probleem, zo ook V&K. De mensen die er nog zijn hebben een drukke baan en helaas steeds minder tijd, terwijl de werkdruk door wat er blijft liggen alleen maar toeneemt.
En juist daarom hebben wij U nodig! 

Een bestuursfunctie is nuttig voor de club maar vooral ook heel leuk. Zeker omdat je echt wat kan betekenen voor je club of voor de club van je (klein)kind. Daarnaast heb je natuurlijk ook je verantwoordelijkheden voor de dagelijkse gang van zaken en het medebepalen van het beleid op korte en lange termijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onze vaste trainers. 
Sommige taken vergen best wat tijd maar er zijn ook taken van een kleinere omvang en zoals altijd, vele handen maken licht werk! En is een bestuurlijke taak niets voor U maar bent U wel goed met een website... een nieuwsbrief of dergelijken? We kunnen alle hulp gebruiken, dus meldt U vooral aan!

Interesse? Voor meer informatie over de verschillende (bestuurs)taken kunt U contact opnemen met Pascal Vermeulen (bestuur@vlugheidenkracht.com).

We hopen op veel aanmeldingen van ouders, kwieke opa's en oma's of andere familieleden die graag een steentje bijdragen voor al onze turntalenten! Nogmaals het voortbestaan van Vlugheid en Kracht hangt er van af.Namens,
Bestuur en Ondersteuning Vlugheid en Kracht

VOORZITTER
Pascal Vermeulen
bestuur@vlugheidenkracht.com

PENNINGMEESTER

Vacature

SECRETARIS
Eline Klein Kranenburg

ALGEMEEN BESTUURSLID

Vacature

LEDENADMINISTRATIE
Mieke Verlinden
ledenadministratie@vlugheidenkracht.com

 

bottom of page