top of page

UITSCHRIJVEN

Aan het begin van het jaar gaat Vlugheid & Kracht verplichtingen aan met trainers om lessen te kunnen aanbieden en op een evenwichtige manier turn(st)ers over groepen te verdelen. Om die verplichtingen waar te kunnen maken, heeft Vlugheid & Kracht regels voor het opzeggen door leden. Deze vind je hieronder.

Wanneer opzeggen?

Er is twee keer per jaar de mogelijkheid om uit te schrijven, namelijk uiterlijk 31 december of uiterlijk 30 juni en altijd schriftelijk of per e-mail.

Voor de selectiegroepen turnen is er één keer per jaar de mogelijkheid om uit te schrijven, namelijk uiterlijk 30 juni.

Komt een uitschrijving te laat binnen, dan loopt het lidmaatschap door tot de volgende uitschrijfdatum.

Hoe opzeggen?

Uitschrijven doe je bij de ledenadministratie door een mail te sturen naar ledenadministratie@vlugheidenkracht.com.

bottom of page