top of page

CONTRIBUTIE

De jaarcontributie wordt in twee termijnen (eerste helft september en eerste helft januari) automatisch van de door u opgegeven IBAN-nummer afgeschreven door middel van automatische incasso. Nieuwe leden betalen naar rato vanaf het moment dat men lid is geworden. De contributie is inclusief de verplichte bondscontributie.

Onderstaande contributies zijn vastgesteld in de algemene ledenvergaderingen van 27 juni 2019.

De contributies zijn gebaseerd op 36 lesweken per seizoen.

De contributie voor selecties is inclusief deelname aan een vrijblijvend recreatie-uur.

Het inschrijfgeld is eenmalig bij inschrijving en wordt gelijktijdig met de eerste incasso automatisch afgeschreven.

Ondanks de stijgende kosten is tijdens de afgelopen ALV - door het bestuuur van V & K - unaniem besloten de contributie voor seizoen 2023 niet te verhogen.

 

Wel is aangenomen om tijdens de volgende ALV dit thema wederom op de agenda te zetten voor het seizoen 2023/24.

bottom of page