CONTRIBUTIE

De jaarcontributie wordt in twee termijnen (eerste helft september en eerste helft januari) automatisch van de door u opgegeven IBAN-nummer afgeschreven door middel van automatische incasso. Nieuwe leden betalen naar rato vanaf het moment dat men lid is geworden. De contributie is inclusief de verplichte bondscontributie.

Onderstaande contributies zijn vastgesteld in de algemene ledenvergaderingen van 27 juni 2019.

De contributies zijn gebaseerd op 36 lesweken per seizoen.

De contributie voor selecties is inclusief deelname aan een vrijblijvend recreatie-uur.

Het inschrijfgeld is eenmalig bij inschrijving.  

Het inschrijfgeld wordt niet automatisch geïncasseerd maar moet door u worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL46 RABO 0339 942 614  t.n.v. Vlugheid en Kracht onder vermelding van inschrijfgeld (naam nieuw lid). Zodra het inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven, wordt u als lid ingeschreven.

© 2020  Beeldmateriaal mag niet gekopieerd worden zonder toestemming van Vlugheid en Kracht