top of page

HUISREGELS

Beste leden van Vlugheid en Kracht ,

Deze pagina bevat informatie over de huisregels bij Vlugheid en Kracht. Wij willen onze gymnasten een zo volledig en verantwoord mogelijk programma aanbieden waarmee zij zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen in de turnsport. Om dit te kunnen bewerkstelligen, hebben wij een aantal huisregels. Wij gaan er vanuit dat iedere gymnast zich aan deze regels houdt.

 1. Ouders verlaten de sportzaal zodra de les begint. Dit geldt ook voor anderen, zoals broertjes, zusjes, vriendjes, familieleden en andere bezoekers. Bovendien zijn dieren verboden. Dit is voor de concentratie van de kinderen. Daarnaast kan de trainer niet afgeleid worden. Na de les kunt u uw kind ophalen;

 2. Het dragen van sieraden tijdens de les kan leiden tot gevaarlijke situaties en is daarom verboden. Oorbellen, armbanden, kettingen, ringen, enkelbandjes en dergelijke worden dus afgedaan;

 3. Haren zitten vast tijdens de gymles. Haren kunnen voor de ogen komen tijdens een onderdeel, wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie; 

 4. Zorg ervoor dat uw kind op tijd in de les verschijnt. De turn(st)er en/of ouders kunnen dan wellicht meehelpen met opbouwen;

 5. Het nuttigen van drinken en eten in de sportzaal is niet toegestaan. Water drinken is toegestaan, doe dit echter aan de zijkant van de zaal of in de kleedkamer. Neem hiervoor een flesje of bidon mee;

 6. Als uw kind langer dan één uur turnt, zorg er dan voor dat er genoeg te eten en te drinken voor uw kind is;

 7. Tijdens het turnen dragen de kinderen het verenigingsturnpakje en hebben de kinderen bij voorkeur blote voeten. Het dragen van alleen sokken tijdens de les is ten strengste verboden;

 8. Zolang de les nog niet begonnen is, blijven de turn(st)ers in de kleedkamer wachten;

 9. Als een turn(st)er tijdens de les naar het toilet wil, moet dit gevraagd worden aan de trainer. Dit in verband met veiligheid;

 10. Iedereen helpt met het opbouwen/afbouwen van de materialen;

 11. Als u vragen heeft voor de trainer, kan dit het beste via de email, telefoon of vragen wanneer het schikt even te overleggen. De trainers hebben hier tussen de lessen door geen tijd voor vanwege de aansluitende lessen;

 12. Houd uw telefoon in de gaten tijdens de gymlessen van uw kind, dan kunnen wij u bereiken in geval van nood. Meld het bovendien als u een ander nummer heeft;

 13. De trainers bepalen het niveau van uw kind. Heeft u vragen over de niveau-inschatting door de trainer, doe dit dan telefonisch of over de mail. Tijdens de lessen is daar geen tijd voor;

 14. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de ledenadministratie. Raadpleeg echter eerst onze website www.vlugheidenkracht.com;

 15. Vrijwilligers zijn zeer belangrijk in onze vereniging. Wilt u een waardevolle rol spelen bij Vlugheid en Kracht, geef dat dan door bij de trainer of vul het vrijwilligersformulier in via deze link. Hartelijk dank alvast!

 16. Er is twee keer per jaar de mogelijkheid om uit te schrijven, namelijk uiterlijk 31 december of uiterlijk 30 juni en altijd schriftelijk of per e-mail. Voor de selectiegroepen turnen is er één keer per jaar de mogelijkheid om uit te schrijven, namelijk uiterlijk 30 juni. Komt een uitschrijving te laat binnen, dan loopt het lidmaatschap door tot de volgende uitschrijfdatum.

bottom of page