Ledenadministratie:

ledenadministratie@vlugheidenkracht.com

correspondentieadres:
Sport- en Gymnastiekvereniging
Vlugheid en Kracht
Postbus 11, 1260 AA Blaricum
Bank: NL46 RABO 0339 9426 14

© 2020  Beeldmateriaal mag niet gekopieerd worden zonder toestemming van Vlugheid en Kracht